Fabryka

Fabryka

Produkty Alfa Agro produkuje SIA Alfa Agro przedsiębiorstwo należące do spółdzielni rolniczej Agrario. Przedsiębiorstwo założono w 2013 roku w celu produkcji paszy dla zwierząt z wykorzystaniem surowca produkowanej na Łotwie lucerny i siana.

Granulat z lucerny jest produkowany zgodnie z zasadami jakości HACCP, GMP+


Jakoś

Granulat z lucerny i prasowane kostki produkowane są zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i jakości HACCP, GMP+ w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów.

Uprawa i zbiór

Uprawiane są wybrane odmiany wolne od GMO. W celu wybrania najlepszych odmian, spółdzielnia przeprowadza analizę ponad 10 odmian lucerny. Aby zapewnić wysoką jakość produktów gotowych, nasz agronom bada uprawę na polu, obserwując pąki lucerny wyznaczając najlepszy okres zbioru. Dla każdego przychodzącego ładunku przeprowadzamy oddzielne analizy laboratoryjne.

Bezpieczeństwo i kontrola

Nasi pracownicy są wyszkoleni do pracy zgodnie z wymaganiami kontroli jakości HACCP, GMP+ i QS, przestrzegając ich we wszystkich procesach produkcyjnych. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo oraz kontrolę produktu, zaczynając od surowca dostarczonego z pola i możliwe aż do nabywcy, który otrzymuje gotowy produkt.

Technologia suszenia

greenLucerna u nas jest suszona w suszarni typu taśmowego w trybie zachowawczym 70-85°C, co zapewnia wysoką jakość produkowanych składników pasz (tradycyjnie lucerna jest suszona z wykorzystaniem spalin lub gorącego powietrza o temperaturze 600°C co z punktu widzenia zużycia energii jest skutecznym, jednak jednoznacznie pogarsza się jakość produktu).

ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI