Tehas

Tehas

SIA Alfa Agro on kooperatiivi Agrario tütarettevõte. 2013. aastal asutatud Alfa Agro asutati eesmärgiga toota loomasööta kohalikult kasvatatud lutsernist ja heinast. Lutsernigraanuleid ja palle toodetakse vastavalt HACCP ja GMP (Good Manufacturing Practice/ Hea tootmistava) kvaliteedijuhtimise põhimõtetele.

Kvaliteet

Lutsernigraanuleid ja heinatooteid toodetakse vastavalt HACCP ja GMP (Good Manufacturing Practice/ Hea tootmistava) kvaliteedijuhtimise põhimõtetele, et tagada kõrge kvaliteediga tooted.

Kasvatamise ja saagikoristus

Valime kasvatamiseks hoolikalt GMO-vabu seemneid.

Selleks, et valida parimaid sorte ja tagada toodangu kõrge kvaliteet, teeb ühistu katseid erinevate lutserni sortidega. Meie agronoom kontrollib põlde, hinnates lutserni taimi ja määrates parima niitmisaja. Igale saabuvale koormale teeme oma laboris kvaliteedi analüüse.

Ohutus ja jälgitavus

Meie töötajad on koolitatud töötama vastavalt HACCP ja GMP + kvaliteedikontrolli nõuetele, juurutades seda kõigis tootmisprotsessides ja tehes vajadusel vastavaid korrektuure. Erilist tähelepanu pööratakse toodete ohutusele ja jälgitavusele - alates toorainest põllult kuni ostjani, kes saab valmistoodangu.

Kuivatamise tehnoloogia 

Lutserni kuivatatakse konveier-tüüpi kuivatis õrnal režiimil temperatuuril 70-85°C. See tagab kõrge kvaliteediga loomasööda (traditsiooniliselt kuivatatakse lutserni kas suitsugaaside või kuuma õhuga 600°C juures, mis energia kasutamise seisukohast on tõhusam, kuid selgelt halvendab kvaliteeti).

LAUKSAIMNIECĪBA UN LAUKU ATTĪSTĪBA